FastStone Image Viewer 7.6

FastStone Image Viewer 7.6

FastStone Soft – 5MB – Freeware
ra khỏi 202 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
FastStone Image Viewer là một trình duyệt hình ảnh nhanh, ổn định, người dùng thân thiện, chuyển đổi và biên tập viên. Đô thị này có một mảng tốt đẹp của tính năng bao gồm hình ảnh xem, quản lý, so sánh, loại bỏ mắt đỏ, gửi email, thay đổi kích thước, xén và màu điều chỉnh. Chế độ toàn màn hình sáng tạo nhưng trực quan của nó cung cấp truy cập nhanh đến thông tin EXIF, thu nhỏ trình duyệt và chức năng khác lớn thông qua thanh công cụ ẩn mà bật lên khi chuột chạm bốn cạnh của màn hình. Các tính năng khác bao gồm một kính lúp chất lượng cao và một xem hình tự động âm nhạc với 150 + các hiệu ứng chuyển tiếp, JPEG lossless quá trình chuyển đổi, thả bóng hiệu ứng, hình ảnh chú thích, hỗ trợ máy quét, biểu đồ và nhiều hơn nữa. Nó hỗ trợ tất cả các định dạng đồ họa chính.

Tổng quan

FastStone Image Viewer là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi FastStone Soft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.807 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của FastStone Image Viewer là 7.6, phát hành vào ngày 01/04/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/09/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7.5 , được sử dụng bởi 22 % trong tất cả các cài đặt.

FastStone Image Viewer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5MB.

Người sử dụng của FastStone Image Viewer đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho FastStone Image Viewer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 4.807 UpdateStar có FastStone Image Viewer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản